tr en

Kalite Yönetim Sistemleri konusunda çalışan kişilerin gelişimi için son derece faydalı eğitimlerdir. Kalite Yönetim Sistemleri, yönetim sisteminin, belirli aralıklarla, kuruluş tarafından gözden geçirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve sürekli gelişimin sağlanmasını ister. İç Denetçilerin bilgi ve beceri seviyeleri İç Denetim sürecinin başarımını arttırmaktadır.Verdiğimiz eğitimler; ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi, ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi, OHSAS 18001 İç Denetçi Eğitimi, ISO 20000 İç Denetçi Eğitimi, ISO 22301 İç Denetçi Eğitimi, ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi.