tr en

Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişi ve kuruluşlara yönelik açılan eğitimlerdir. Verdiğimiz eğitimler; Dökümantasyon Eğitimi, ISO 9001 Dökümantasyon Eğitimi, ISO 14001 Dökümantasyon Eğitimi, OHSAS 18001 Dökümantasyon Eğitimi, ISO 20000 Dökümantasyon Eğitimi, ISO 27001 Dökümantasyon Eğitimi, Süreç oluşturma ve modelleme, GAP analizi, Uygulamalı Yönetim Süreçleri Oluşturma Eğitimi, Uygulamalı Denetim Teknikleri Eğitimi, Otonom Bakım, Kestirimci Bakım, Toplam Üretken Yönetim (TPM), Takım Dinamikleri.