tr en

Kurumsal kalite ve verimlilik uygulamaları, artan rekabet ortamında, bir çok kuruluşa başarı anahtarı görevi yapmaktadır. Bu konuda verdiğimiz eğitimler; Toplam Üretken Yönetim / Bakım (Total Productive Management - TPM), Yeniden Mühendisleme (Business Process Re-engineering - BPR), Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management - TQM).