ISO 10002 – Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikayetleri

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Nedir?
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Bu standart bir kuruluş içerisinde, planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dahil olmak üzere, ürünle ilgili şikayetleri ele alma prosesi için kılavuzluk bilgileri sağlar. Burada açıklanan şikâyetleri ele alma prosesinin genel kalite yönetimi sisteminin proseslerinden biridir.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Nedir?

Bu standart bir kuruluş içerisinde, planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dahil olmak üzere, ürünle ilgili şikayetleri ele alma prosesi için kılavuzluk bilgileri sağlar. Burada açıklanan şikâyetleri ele alma prosesi, genel kalite yönetimi sisteminin proseslerinden biridir.

Kuruluşlar açısından müşterilerinin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüksü yoktur. Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır. Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar, müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanabilmektedir.

Müşteri şikayetlerinin bir sistem dahilinde yürütülmesi ile ilgili olarak ISO 10002 standardı uygulanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı
ISO 10002, organizasyonlara müşteri memnuniyetsizliklerini etkili bir şekilde tanımlama, işleme, çözme ve izleme konusunda rehberlik eder. Standart, müşteri geri bildirimlerini değerlendirme ve bu geri bildirimlere uygun şekilde yanıt verme süreçlerini içerir. ISO 10002, müşteri memnuniyetsizlikleriyle başa çıkma süreçlerinin, müşteri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir fırsat olarak kullanılmasını destekler. ISO 10002 sertifikasyonu, bir organizasyonun müşteri memnuniyetsizlikleri yönetim sistemini bağımsız bir kuruluş tarafından belgelendirdiğini gösterir. Bu sertifikasyon, müşterilere ve diğer paydaşlara organizasyonun müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve bu konuda etkili bir yönetim sistemine sahip olduğunu gösterir.