Tarafsızlık Taahüdü

Türkçe / İngilizce

Marka ve Belge Kullanım Talimatı

Türkçe / İngilizce

Başvuru Formu

Türkçe / İngilizce

Tetkik Sürelerini Belirleme Talimatı

Türkçe / İngilizce

İtiraz ve Şikayet Yönetimi Prosedürü

Türkçe / İngilizce

İtiraz ve Şikayet Formu

Türkçe / İngilizce

Politika El Kitabı

Türkçe / İngilizce

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Türkçe / İngilizce

Belgelendirme Süreci

Türkçe / İngilizce

Denetik, akreditasyon kurallarına, tarafsızlığa ve ISO gereklerine uymayı beyan eder. Bu konuda uymayı taahhüt ettiğimiz dokümantasyon, Denetik dokümantasyonunda belirtilmiş ve ilgili kuruluşların sitelerinde doküman olarak yayınlanmıştır. Bu konuda kaynak olabilecek siteler;