ISO 22301 – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

DENETİK ISO 22301 belgelendirmesi konusunda ANAB’dan akredite bir kuruluştur.
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardında belirtilen şartlar, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir şartları taşımaktadır Bu şartların uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır. Standart, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardının, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir en iyi uygulamadır. Denetik Belgelendirme, bilgi teknolojileri ve iş sürekliliği çalışmaları kapsamında, ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi denetim ve belgelendirmesi yapmaktadır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı

ISO 22301, organizasyonların kritik iş süreçlerini sürdürmelerine ve önemli hizmetleri kesintiye uğratmadan devam ettirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Standart, organizasyonlara iş sürekliliği risklerini değerlendirme, belirleme ve yönetme konusunda rehberlik sağlar. Bu, iş sürekliliği planlarını oluştururken ve uygularken organizasyonların karşılaşabileceği potansiyel sorunları önceden belirlemelerine olanak tanır. ISO 22301, paydaşlara (müşteriler, tedarikçiler, regülatörler, vb.) organizasyonun iş sürekliliği konusundaki taahhütlerini göstermeleri ve bu paydaşların güvenini kazanmaları konusunda rehberlik eder.