ISO 26000 – Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000, yönetişim, insan hakları, işgücü uygulamaları, çevre, etik iş uygulamaları, müşteriler ve yerel halkın kalkınması. Her bir başlık altında kurumun yapması gereken faaliyetleri belirleme ve uygulama süreçleri anlatılmaktadır.
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?

İş yerleri ve organizasyonlar faaliyetlerini laboratuvar ortamında gerçekleştirmezler. Kurumun toplum ve çevre ile ilişkisi faaliyetlerini etkin şekilde yerine getirme becerisi açısından kritik bir faktördür. Çoğu pazarlarda, halkla ilişkiler, pazarlamanın önemli bir unsurudur. Sosyal Sorumluluk faktörü, artan bir şekilde kuruluşların genel başarımı açısından kullanılmaya başlanmıştır. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı iş yeri ve kurumun sosyal sorumluluğu nasıl uygulayacağına rehberlik eder. Bu yapı, kuruluşun, toplumun refahı ve sağlığı için katkıda bulunma şekillerini etik ve şeffaf bir şekilde uygulamasını gerektirir.
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı

ISO 26000, iş dünyası ve diğer organizasyonlara sosyal sorumluluk ilkelerini anlamaları ve uygulamaları için rehberlik sağlar. Standart, organizasyonların faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak yönlendirmelerini ve sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini dengelemelerini teşvik eder. Standart, organizasyonların faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini değerlendirmelerini ve bu etkileri azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmelerini teşvik eder. ISO 26000, organizasyonlara sosyal sorumluluklarını anlama, entegre etme ve sürekli olarak iyileştirme yolunda rehberlik sağlar. Bu standart, iş dünyası ve toplum arasında daha sürdürülebilir, etik ve toplumsal olarak sorumlu bir etki yaratma amacını taşır.