ISO 27701 – Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27701, "Veri Gizliliği Yönetim Sistemi (DPMS) - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Ek Gereksinimler ve Kılavuzlar" olarak bilinen bir standarttır. Bu standart, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni (ISMS) genişleten ve destekleyen bir çerçeve sunar.

Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi Nedir?

Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi Nedir?

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Standardı, kişisel bilgi yönetimi ile ilgili bir standarttır. ISO 27701 içinde belirtilen çerçeve takip ederek, kuruluşların sakladıkları verilerin güvenliği artırılabilir, daha iyi veri işleme ve veri transferlerinin yönetilmesi, yasal gerekliliklere uyum sağlanabilir. ISO 27701, özellikle kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde gizliliği güvence altına almak isteyen organizasyonlar için tasarlanmıştır. Denetik Belgelendirme, bilgi teknolojileri ve güvenliği konusundaki çalışmaları kapsamında, ISO 27701 denetim ve belgelendirmesi yapmaktadır.
Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi Amacı ve Kapsamı

Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi Amacı ve Kapsamı

ISO 27701, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde gizliliği koruma amacı taşır. Bu, organizasyonların kişisel verileri yeterli güvenlik önlemleriyle işleyerek gizliliğin korunmasını sağlamalarına odaklanır. ISO 27701, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile entegre edilebilen bir yapı sunar. Böylece, organizasyonlar bilgi güvenliği ve veri gizliliği yönetimini birleştirerek bütünlük sağlar. ISO 27701, ilgili veri gizliliği yasalarına ve düzenlemelerine uyumu güvence altına alır. Organizasyonlara, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak yasal gereksinimlere uygun bir çerçeve sunar.