ISO 37001 – Rüşvetle (Yolsuzlukla) Mücadele Yönetim Sistemi

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi
Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Nedir?
Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı
Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi

Rüşvete artan bir odaklanma olduğu için, ticari itibar, sürdürülebilirlik ve büyüme tehlikededir. Rüşvetin etkileri küresel olarak hissedilir ve rüşvet eylemleri önemli cezai yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle gerekli kontrollerin uygulanması ve ARYS çalıştırılması gözlem altında tutulmalıdır.
Daha iyi bir denetim için konuyla ilgili daha iyi bilgiye gerek vardır. Bu amaçla; ISO 37001: 2016 anti rüşvet yönetim sisteminin (ARYS), rüşvetin yasaklanması, önlenmesi, tespit edilmesi ve raporlanmasının ve uluslararası en iyi bilinirler çerçevesinin nasıl sağlanabileceğinin öğrenilmesi şarttır.

DENETİK ISO 37001 belgelendirmesi konusunda ANAB’dan akredite bir kuruluştur.

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Nedir?

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi (RMYYS), bir organizasyonun rüşveti önleme, tespit etme ve ele alma amacıyla uyguladığı yapısal bir çerçevedir. RMYYS'nin amacı ve kapsamı, organizasyonun rüşvet ve yolsuzlukla mücadele stratejilerini belirlemeye, uygulamaya, sürdürmeye, gözden geçirmeye ve geliştirmeye yönelik rehberlik sağlamaktadır.

    Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı

    Rüşvetle Mücadele Yönetim Sisteminin kapsamı, sistemin kuruluş içindeki sınırlarını ve uygulanabilirliğini tanımlar. Kapsam, çeşitli ticari faaliyetlerdeki rüşvet risklerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini içerir. Bu, yüksek riskli alanlara yönelik çabaların önceliklendirilmesine yardımcı olur. Birçok kuruluş tedarikçiler, acenteler ve iş ortakları gibi üçüncü taraflarla etkileşime girer. ABMS, kapsamını sıklıkla bu ilişkileri de içerecek şekilde genişleterek kuruluşun rüşvetle mücadele standartlarının tedarik zinciri boyunca iletilmesini ve sürdürülmesini sağlar.