ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi iş sağlığı ve güvenliğidir.
ISO 45001 Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlanmasına imkân verilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, organizasyonel yapının güçlendirilmesi ve bu oluşturulan sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için alınması gereken önlemler dizisi iş sağlığı ve güvenliği olarak tanımlanmaktadır. Bu önlemleri bir sistematik ve uluslararası standartlara uygun olarak dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi adı verilir.
ISO 45001 Amacı ve Kapsamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı ve Kapsamı

ISO 45001, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlemesini, ölçmesini, değerlendirmesini ve iyileştirmesini sağlar. Standart, organizasyonlara iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme konusunda rehberlik eder. Bu, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek potansiyel tehlikelerin önlenmesini içerir. ISO 45001, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gereksinimlere uyumlarını sağlamalarına yardımcı olur. ISO 45001, organizasyonlara iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme konusunda rehberlik eder.