ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi | ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile kuruluşların enerji verimliliğini arttırmak için yönetim sistemlerini hazırlamalarını, uygulamalarını ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

ISO 50001 Nedir?

Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001, "Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) - Gereksinimler ve Kılavuzlar" olarak bilinen bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyonun enerji performansını iyileştirmek, enerji kullanımını etkin bir şekilde yönetmek ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla bir Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) kurmasını sağlar. 

ISO 5001 Amacı ve Kapsamı

Enerji Yönetim Sistemi Amacı ve Kapsamı

ISO 50001, organizasyonlara enerji performanslarını izlemeleri, ölçmeleri, değerlendirmeleri ve sürekli olarak iyileştirmeleri için bir çerçeve sağlar. ISO 50001, bir organizasyonun enerji politikasını belirlemesini, enerji hedefleri koymasını ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmesini içerir.ISO 50001 sertifikasyonu, bir organizasyonun enerji yönetimi süreçlerini bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandığını gösterir.