ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
Kalite Yönetim Sisteminin Amacı ve Kapsamı
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, diğer yönetim sistemi standartlarına temel teşkil eden bir standarddır. Sürekli gelişim döngüsü ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik temel uygulamaların uygulanmasını gerektirir. Başarılı uygulamalarla, kişiye bağımlılığı en aza indirirken, kurumsallaşma kültürünün temellerini atmaktadır. Hedeflere göre yönetim, sürekli gelişim ve müşteri odaklılık maliyetlerin azalmasına, müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır.

DENETİK ISO 9001 belgelendirmesi konusunda TÜRKAK’tan akredite bir kuruluştur.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

 • Bir kuruluşun kalite yeteneği için en iyi kanıt, iş sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmesidir.

 ISO 9001’e göre sertifikalı bir kalite yönetim sistemi aşağıda yer alan hususlara yardımcı olur:

 • Müşteri güvenini kazanmak
 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Çalışan motivasyonunu artırmak
 • Sorumlulukları açıkça tanımlamak
 • Gerçeklere dayalı kararlar almak
 • Verimli ve etkili kurumsal süreçler oluşturmak
 • Kurumsal riski en aza indirmek
 • Sürekli iyileştirme başlatmak
 • Zamandan ve işletme maliyetlerinden tasarruf etmek
 • Düzeltmek yerine hataları önlemek
 • Kurumsal imajı geliştirmek
 • Bilgi boşluklarını aza indirmek
 • Değişen pazar koşullarına önceden tepki verebilmek
Kalite Yönetim Sisteminin Amacı ve Kapsamı

ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetimi sistemini oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini sağlamayı amaçlar. Standart, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler. Kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak müşterilerin beklentilerini karşılamak ve aşmak, uzun vadeli müşteri ilişkilerini güçlendirebilir. Standart, organizasyonların süreç verimliliğini artırmayı ve maliyetleri kontrol etmeyi hedefler.