Kurumsal Kültür

Eski ve yeni kuruluşlarda en önemli konu, gelişime açık, kuruluş değerlerinin, diğer kuruluşlara göre “fark” oluşturduğu bir kültüre sahip olmak ve gelişimini sağlamak. Bu konuda verdiğimiz eğitimler; Öğrenen Organizasyon, Takım Dinamikleri, Marka Yönetimi.

Kurumsal Kültür Nedir?

Kültür, toplumun temel bireyi olan insanın, hayatındaki maddi ve manevi olmak üzere tüm yaşam dinamiklerini kapsayan, ulusların dünyaya bakışlarına, hayat tarzlarına göre sürekli değişim içinde olan dinamik bir kavramdır. Toplumlar gibi kurumların da amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri, yani kendilerine özgü nitelikleri vardır. İşte, bir işletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturur. Literatürde bir işletmenin kültürü, genellikle işletmelerde konuşulan ve konuşulmayan kurallar, varsayımlar, değerler ve düşünce biçimlerini kapsar. Bu unsurlar, o kurumda nasıl giyinilmesi ve davranılması gerektiğini, iş arkadaşlarına, çalışanlara, yöneticilere ve müşterilere gösterilmesi gereken davranış biçimlerini belirler.

Kurum kültürü;

 • İnformeldir,
 • Yazılı değildir,
 • Tüm çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı çevresinde yakınlaştırıp birbirine bağlayıcı rol oynar ve kuruma bütünlük kazandırır,
 • Değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağladığı için yol göstericidir ve kontrol aracıdır,
 • Kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar,
 • Kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler,
 • Kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirler,
 • Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır,
 • Çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi verir,
 • Organizasyonel kimliği oluşturur,
 • İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır,
 • Günlük çalışmalarda rehber olur ve çalışanların davranış biçimlerini belirler.