Proses Denetimleri

Standart Yönetim Sistemlerinin (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği) proses odaklılık kavramı üzerinde durmakla birlikte belgelendirme denetimleri Özellikle büyük ölçekli ve karmaşık prosesli organizasyonlarda gerçek anlamda bir proses denetiminin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Zira yapılan denetimler standart gereklilikler ile sınırlı tutulmakta ve rastgele örnekleme yöntemiyle uygunluk doğrulaması yapılmaktadır. Proses denetimiyle sadece kritik tasarım, ürün/hizmet süreçlerinin bağımsız denetim yaklaşımı kontrol ve denetimi hedeflenmektedir.