Gözetim Denetimleri


Tedarikçi Denetimleri
Proses Denetimleri
Tedarikçi Denetimleri

Firmalar, ürün kalitesi ve termini hususunda tedarikçilerine bağımlıdır. Tedarikçilerinden belirlenen süreler içinde istenen kalite ürün veya hizmetler temin etmesi geremektedir. Bu nedenle kurumsal firmaların tedarikçilerini yerinde denetlemesi önem arz etmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Tedarikçi Denetimleri Nedir?

Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi için, tedarikçi firmaların talepte bulunan firmalar ile benzer yönetim sistemlerine sahip olmaları ve sistemlerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Disiplinsiz çalışan tedarikçi firmaların sürekli aynı kalite normlarında hizmet vermeleri mümkün olmadığı için kurumsal kimlik sahibi olan yada olmaya çalışan firmalarında hizmet kalitelerinde sürekliliği sağlamaları mümkün değildir. Bu nedenle tedarikçi firmaların karar verilen kalite/sağlık/güvenlik standartlarına uygun hareket edip etmediklerinin denetlenmesi sureti ile kaliteli hizmet anlayışının devamlılığının sağlanması için önemli bir adım atılacaktır.

Proses Denetimleri

Proses Denetimi Nedir?

Standart Yönetim Sistemlerinin (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği) proses odaklılık kavramı üzerinde durmakla birlikte belgelendirme denetimleri Özellikle büyük ölçekli ve karmaşık prosesli organizasyonlarda gerçek anlamda bir proses denetiminin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Zira yapılan denetimler standart gereklilikler ile sınırlı tutulmakta ve rastgele örnekleme yöntemiyle uygunluk doğrulaması yapılmaktadır. Proses denetimiyle sadece kritik tasarım, ürün/hizmet süreçlerinin bağımsız denetim yaklaşımı kontrol ve denetimi hedeflenmektedir.