ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Amaç

Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir. Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

​ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Hedef Kitle

• Kuruluşunuzun kalite yönetim sistemini IS0 9001 gerekliliklerine göre denetlemek isteyenler
• Geniş kabul gören bir kalifikasyona sahip olmayı hedefleyen denetçi ve KYS yöneticileri
• IRCA sertifikasyonu için formal denetçi/Baş Denetçi eğitimi gereklerini karşılamak istiyorsanız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi İçerik
 • KYS nin amacı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin esasları
 • ISO 9001 gerekliliklerini yorumlamanız ve denetlemeniz için gerekli tanımlar
 • ISO 9001 maddelerini analiz etme ve bu gerekliliklere uyumu gösterecek kanıt örneklerini gösterebilme
 • Denetçi ve Baş denetçinin rol ve sorumlulukları
 • Üst yönetim ile bir görüşmenin ve kuruluşun politika ve hedeflerini değerlendirmenin nasıl planlanıp yürütüleceği
 • Süreçler ve denetim ekibini karşılaştırarak, etkili bir saha denetimi planının nasıl hazırlanacağı
 • Süreçleri uygunluk ve etkinlik için, herhangi bir kalite hedefi bazında nasıl denetleyeceğiniz
 • Denetim için, süreç bazlı kontrol listesinin nasıl hazırlanacağı
 • Gözlem, görüşme ve doküman incelemesi ile objektif kanıt toplamak
 • Kanıtı nasıl değerlendireceğiniz ve uygunluk ve uygunsuzluğu gerekliliklere göre tanımlamak
 • ISO 9001 gerekliliklerine göre bulguların raporlanması, uygunsuzluk raporlarının nasıl yazılacağı ve sınıflandırılacağı, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Denetim bulgularınızın kuruluşun politika ve hedefleri ile nasıl ilişkilendirileceği, genel değerlendirmenin üst yönetime nasıl sunulacağı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Katılım Gereklilikleri
 • ​ISO 9001 konusunda temel bilgi ve bakış açısı, denetim hakkında temel bilgi
 • Mümkünse, anlayışın kolaylaşması için önceden ISO 9001 bilgilendirme eğitimleri almış olmanız
 • Kuruluşların çalışması ve üst yönetimin rolü hakkında temel bilgi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Amaç

Bilgi Güvenliği yönetim sistemi çok sayıda disiplinin bir arada kullanılan, son derece önemli bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını, işletilmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği denetçileri, standardın ve denetimin gereklerine uygunluğun kavramsal ve pratik bilgisine sahip olmalı, gerek uygulama gerekse denetim açısından yetkinlikleri kazanabilmelidir.

Eğitim,ISO 27001 standardının yanı sıra ISO 19011 denetim uygulamalarına yönelik, anlatım, sorgulama, uygulama ve sınavı kapsamaktadır.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar; uluslar arası ISO 27001 baş denetçi sertifikasını amaya hak kazanacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Eğitim İçeriği
 • Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
 • Güvenlik Tehditleri ve İncelenebilirlikleri
 • Güvenlik Risklerinin Yönetimi
 • Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
 • Denetim Türleri ve Şekilleri
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim için Gerekli Standartlar
 • Baş Denetçi Özellikleri
 • Denetim Ekibinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
 • Denetim Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
 • Denetim Planı ve Raporlanması
 • Mülakat Teknikleri
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri
 • Örnek Denetim Uygulaması
 • ISO 27001 Baş Denetçi Yetkinliğine Yönelik Sınav
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Hedef Kitle
 • Kuruluş İçinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller,
 • ISO 27001’e Uygun Resmi Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Kurmak İsteyen Yöneticiler ve İlgili Diğer Yetkililer,
 • Denetleme Becerilerini Geliştirmek İsteyen Mevcut Güvenlik Denetçileri,
 • ISO 27001 Sistem Sertifikası Konusunda Tavsiyelerde Bulunmak İsteyen Danışmanlar
 • Bilgi Güvenliği ve Kalite Uzmanları ve Danışmanları
 • ISO 27001 Denetimlerini Yürütecek Olan Kurumlardaki Mevcut İç Denetçiler ve Denetçi Adayları