Yönetim Sistemleri Uzmanı ve İç Denetçisi Eğitimleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Eğitimin Amacı
 • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) büyük ölçekli bir şirketin geneline kurulum yapılacak seviyede öğrenilmesi
 • Kalite kavramlarının öğrenilmesi
 • Kalite yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Kalite Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli dokümanların öğrenilmesi ve hazırlanması
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) büyük ölçekli bir şirketin geneline kurulum danışmanlığını yapacak bilgiye sahip olmak
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi bilgisine sahip olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Kalite hususlarını bireysel yaşama aktarmak
 • Büyük ölçekli bir şirket için gerekli doküman yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Doküman oluşturma süreci hakkında bilgi sahibi olmak
 • Örnek çalıştaylarla gerekli dokümanları hazırlama becerisine sahip olmak
Hedef
 • Kalite Yönetim Sistemi  (ISO9001:2015) kurulum uzmanı (danışmanı) sertifikası
İlgili ve İlişkili Konular

Yönetim Sistemi, Kalite, Risk Yönetimi, Kalite Tehditleri, ISO9001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Kalite Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti

Kimler Katılabilir

Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.