Yönetim Sistemleri Temel Tanıtımı

Kalite Yönetim Sistemi (ISO9001:2015) temel tanıtım eğitimi

Eğitimin Amacı
 • Kalite Yönetim Sisteminin  (ISO9001:2015) temel olarak öğrenilmesi
 • Kalite kavramlarının öğrenilmesi
 • Kalite yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Kalite Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Kalite hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • Kalite Yönetim Sistemi  (ISO9001:2015) katılım sertifikası
İlgili ve İlişkili Konular

Yönetim Sistemi, Kalite, Risk Yönetimi, Kalitesel Tehditler ve Riskler, ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Kalite Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Tatbikat, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti

Kimler Katılabilir

Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.

Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001:2015) temel tanıtım eğitimi

Eğitimin Amacı
 • Çevre Yönetim Sisteminin  (ISO14001:2015) temel olarak öğrenilmesi
 • Çevre kavramlarının öğrenilmesi
 • Çevre yönetimi hakkında farkındalığın sağlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi uygulanması için gerekli dokümanların öğrenilmesi
Eğitimden Sağlanacak Fayda
 • Güncel ve yasaların zorladığı bir yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
 • Sanayi tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • İş hayatına atılma sürecinde olan kişilere, işe giriş aşamasında artı değer sağlamak
 • İş hayatı içindeki kişilere, şirket içinde ilgili bölümler ve projelerde çalışma olanağı sağlamak
 • Kalite hususlarını bireysel yaşama aktarmak
Hedef
 • Çevre Yönetim Sistemi  (ISO14001:2015) katılım sertifikası
İlgili ve İlişkili Konular

Yönetim Sistemi, Çevre, Risk Yönetimi, Çevresel Tehditler ve Riskler, ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO20000,  Açıklık (Zafiyet), Yasal Uyumluluk, Bilgi Transferi, Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, Bilgilerin Sınıflandırılması, Varlık Envanteri, İstihdam Koşulları, Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığı, Çevre Rolleri, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Tasarım ve Geliştirme, Ürün Gerekleri, Ürün Sunumu, Hizmet Sunumu, Tedarik Süreçleri, Kabul Testi, Test Verisi, Yedekleme, Acil Durum, İş Sürekliliği, Tatbikat, Kurumsal Kayıtların Korunması, Arşiv, Kişisel Bilgiler, Fikri Mülkiyet Hakkı, İzlenebilirlik, Konfigürasyon, İzleme, Ölçme, Gözden Geçirme, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet, İç Denetim, Müşteri Memnuniyeti

Kimler Katılabilir

Katılımcı ön koşulu yoktur. İçerikteki güncel hususlara ilgi duyan herkes katılabilir.